Միջոցառումեր 2016-2017 ուստարի

Ապրիլի 24 2017 2 Բանակի օր 2017 2 Բանակի օր 2017 1  Բանակի օր 2017 3 Ապրիլի 24 2017 1 Այբբենարանի տոն 2017 1 Այբբենարանի տոն 2017 2 Այբբենարանի տոն 2017 3 Ամանոր 2017 1 Ամանոր 2017 2 Ամանոր 2017 3